μWorkSheet

- Dit nye elektroniske arbejdskort

Hvorfor vælge μWorksheet

μWorkSheet kan integreres direkte i dit økonomisystem, ved brug af C5 Classic, NAV, UNICONTA eller E-Conomics.

Med μWorkSheet kan du registrere timer og materialer direkte på din smartphone eller tablet.

μWorkSheet er en økonomisk og miljøvenligløsning, hvor forbruget af papir mindskes.

 

μWorkSheet er et elektronisk arbejdskort, der optimerer din virksomheds arbejdsgang i processen fra en ny ordre til et færdigt arbejdskort.

Vi tilbyder gratis oprettelse og ingen binding. Bestil her.

μWorkSheet Basic

Vores Basic-pakke anvendes til at registrere arbejdstid. Registreringerne kan hentes som Excel- eller PDF-filer og er ideelle til lønangivelse.
Bestil den her

μWorkSheet Pro

Pro-pakken er en udvidelse af vores Basic-pakke. Med denne kan du yderligere uploade fotodokumentation og oprette kunder.
Bestil den her

μWorkSheet Business

Vores Business-pakke er en udvidet udgave af Pro-pakken. Med denne pakke, kan du tilmed uploade kontrolskemaer og tegninger.
Bestil den her

An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙